Steg 1 - Grunduppgifter

(för- och efternamn)
(för- och efternamn)
(Måste vara en giltig adress )
Kan behövas använda för att
identifiera dig i butiken. 4 siffror.

Steg 2 - Välj tjänst

Postbox med nyckel

Jag vill hämta min post på Brevias kontor på Frejgatan 13 i Stockholm
Om du har valt att hämta din post så ingår en nyckel till din box därefter kostar det 100kr per nyckel.

Postbox med eftersändning

Jag vill att ni vidarebefodrar min post via e-mail eller vanlig post. Vid eftersändning via vanlig post debiterar vi för frimärken och 19:- per tillfälle (för att täcka administrativa kostnader). Vid scanning kostar de första 10 sidorna 29:-/tillfälle, vid fler än tio sidor vid ett tillfälle tillkommer 1:-/sida.

Steg 3 - Betalning

Betalningsperiod
Observera att erlagd hyra för boxen ej återbetalas.

24 mån 3790kr
12 mån 1995kr
6 mån 1275kr
3 mån 695kr
1 mån 395kr

3 år 5685kr
5 år 9475kr
10 år 18 950kr


Nyckel 1 + 0 kr
Nyckel 2 + 100 SEK
Nyckel 3 + 100 SEK
Nyckel 4 + 100 SEK
Nyckeln till din postbox erhålls vid ditt fösta besök på Brevia. Den kan även skickas per post.

+200 kr i startavgift.
Totalt:

Betalning
Betala med kort eller internetbank för att få din nya adress direkt!

Steg 4 - Godkänn

Vänligen läs villkoren som gäller.

- Ladda ner skatteverkets särskild postadress anmälan


Avtal mellan Brevia Postboxar KB (nedan Brevia), 969786-7142 och Hyrestagaren (nedan Kunden).

§ 1 	Brevia:s uppdrag Brevia sorterar dagligen inkommen post till Kundens postbox. 
Detta gäller även post via kurir och övriga transportörer. 

§ 2 	Kundens kontakt med Brevia I all kontakt med Brevia skall kunden identifiera sig med valt lösenord för eliminera risken för att obehörig kommer över posten.

§ 3 	Brevia:s ansvar för förlorad post.  Brevia ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekommen post. Brevia ansvarar heller inte för förändringar i adressen.

§ 4 	Senast dagen för hyresperiodens slut återlämnas nyckeln till boxen av kunden till Brevia.

§ 5.1 Kunden ansvarar för att adressera inkommande post till Hyrestagaren enligt nedan:
Hyrestagaren
Box X
114 79 Stockholm 

Eller

Hyrestagaren
Frejgatan 13
114 79 Stockholm

§ 5.2 Post adresserad C/O en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

§ 5.2.1 Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Brevia:s postboxar som en folkbokföringsadress. Däremot rekommenderar vi att registrera boxadressen som en särskild postadress.

§ 6 	Eftersändning & Scanning I de fall kunden önskar 
vidarebefodrar brevia inkommen post till Kunden via e-mail eller vanlig post. För denna tjänst ersätter Kunden Brevia enligt gällande prislista. Aktuella priser finns alltid tillgänglig på www.Brevia.se

§ 7 	Kunden nyttjande av postboxen Kunden garanterar Brevia att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag. I händelse av att detta ändå sker förbehåller sig Brevia rätten att avsluta hyresperioden omedelbart.


§ 8 	Betalning av hyresperiod. För att förlänga Hyresperioden betalar Kunden av Brevia utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång. Påminnelse avgift debiteras vid försenad betalning.

§ 9	Uppsägning. I de fall Kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. En utebliven Betalning uppfattar Brevia som en uppsägning när hyresperioden är slut.
	I de fall kunden väljer att inte förlänga hyresperioden krävs kunden ej på påminnelseavgift. Det är kundens ansvar innan hyresperioden slut att ändra sin adress, Brevia erbjuder ingen eftersändning efter hyresperiodens slut. Svensk adressändring kan ej heller utföra detta.
	
§ 10	Behandling av inkommande post efter avslutad hyresperiod. Efter avslutad hyresperiod kommer Brevia
att på ett säkert sätt att destruera all inkommande post.
Returnering av post till avsändaren sker alltså inte.

§ 11	Brevia återbetalar ej av kund erlagda hyror eller betalning avseende andra tjänster.
Återbetalning av av medel för ej utnyttjade hyresperioder eller eftersändningar återbetalas ej.
	

§ 12 	Godkännande av avtalet Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på Godkänn avtal på registreringssidan